Oferowane usługi:

 • wycena lokali mieszkalnych
 • wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych
 • wycena nieruchomości rolnych i leśnych
 • wycena nieruchomości komercyjnych (generujących lub mogących generować dochód)
 • wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem.

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami rzeczoznawca majątkowy może sporządzać również opracowania, które nie są operatami szacunkowymi, dotyczące:

 • rynku nieruchomości i doradztwa w zakresie tego rynku
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwój
 • skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności
 • bankowo - hipotecznej wartości nieruchomości
 • określenia wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Wynagrodzenie i termin wykonania usługi są ustalane indywidualnie dla każdej wyceny lub opinii i są zależne od stopnia trudności oraz czasochłonności zlecenia.