Ukończone kursy i szkolenia:

  • Seminarium "Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego" - Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 2006 r.
  • Seminarium "Rzeczoznawcy majątkowi w procesie wyceny wartości aktywów przedsiębiorstw, wyceny dla potrzeb sprawozdań finansowych" - cz. I Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 2006 r.
  • Studium sądowe dla rzeczoznawców majątkowych - Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 2006 r.
  • Kurs specjalistyczny "Doradca Rynku Nieruchomości" - Instytut Edukacji Europejskiej Korporacji SEDPOL sp. z o.o - 2007 r.
  • Kurs specjalistyczny "Uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynku stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową" - Instytut Edukacji Europejskiej Korporacji SEDPOL sp. z o.o - 2008 r.

Stałe uczestnictwo w szkoleniach w zakresie doskonalenia zawodowego organizowanych przez Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.