Ukończone kursy i szkolenia:

 • Stałe uczestnictwo w szkoleniach w zakresie doskonalenia zawodowego organizowanych przez Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.
 • Seminarium „Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego” – Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych – 2006 r.
 • Seminarium „Rzeczoznawcy majątkowi w procesie wyceny wartości aktywów przedsiębiorstw, wyceny dla potrzeb sprawozdań finansowych” – cz. I Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych – 2006 r.
 • Studium sądowe dla rzeczoznawców majątkowych – Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych – 2006 r.
 • Kurs specjalistyczny „Doradca Rynku Nieruchomości” – Instytut Edukacji Europejskiej Korporacji SEDPOL sp. z o.o – 2007 r.
 • Kurs specjalistyczny „Uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych oraz części budynku stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową” – Instytut Edukacji Europejskiej Korporacji SEDPOL sp. z o.o – 2008 r.
 • Kurs specjalistyczny „Analiza opłacalności inwestycji i wycena typowych nieruchomości komercyjnych przy zastosowaniu metody inwestycyjnej – Polska Federacja Rynku Nieruchomości – 2009 r.
 • Warsztaty „Metodyka wyliczania wynagrodzeń przy ustalaniu służebności przesyłu” – Instytut Infrastruktury Liniowej s.c. – 2010 r.
 • Kurs specjalistyczny „Szacowane wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych” – Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych – 2010 r.
 • Kurs specjalistyczny „CI 101 – Analiza finansowa komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych” – Polska Federacja Rynku Nieruchomości we współpracy z Instytut CCIM, Chicago, USA – 2012 r.
 • Kurs specjalistyczny „CI 102– Analiza rynkowa komercyjnych nieruchomości inwestycyjnych” – Polska Federacja Rynku Nieruchomości we współpracy z CCIM, Chicago, USA – 2013 r.
 • Kurs specjalistyczny „Podstawy kosztorysowania robót budowlanych w zakresie przydatnym dla rzeczoznawców majątkowych” – WACETOB – 2013 r.
 • Szkolenie – warsztaty „Wycena przedsiębiorstw” – Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych – 2019 r.

 

Stałe uczestnictwo w szkoleniach w zakresie doskonalenia zawodowego organizowanych przez Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.