Przedmiotem opracowań i wycen są:

 • lokale mieszkalne
 • nieruchomości gruntowe niezabudowane i zabudowane
 • nieruchomości rolne i leśne
 • projekty inwestycyjne mieszkaniowe, biurowe i magazynowe
 • nieruchomości komercyjne (generujące lub mogące generować dochód)
 • służebności przesyłu i inne obciążenia
 • nakłady poniesione na nieruchomość
 • środki trwałe
 • maszyny i urządzenia trwale związane z gruntem.

 

Operaty szacunkowe mogą być sporządzane dla następujących celów:

 • zabezpieczenia wierzytelności, w tym kredytu bankowego
 • kupna, sprzedaży bądź wynajmu nieruchomości
 • podziałów majątkowych i rozliczania nakładów poniesionych na nieruchomości
 • określenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości i szkody poniesione w wyniku pozbawienia bądź ograniczenia prawa własności (w tym służebności)
 • ustalenia wysokości podatku od spadku i darowizn bądź czynności cywilnoprawnych
 • przenoszenia własności nieruchomości w formie aportu
 • ustalenia wartości początkowej środka trwałego
 • postępowań administracyjnych w zakresie aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, naliczenia opłaty planistycznej bądź adiacenckiej
 • określenia wysokości czynszu za wynajem nieruchomości mieszkalnych bądź komercyjnych
 • określenia wartości nieruchomości dla potrzeb ubezpieczenia.